Fiksne Proteze

Fiksne i mobilne proteze

Ortodontske proteze

Posebnu vrstu proteza čine ortodontske proteze koje služe za ispravljanje nepravilnog položaja zuba i neadekvatnog zagrižaja. One mogu biti mobilne ili fiksne. Fiksne proteze ili fiksni ortondontski aparat se savetuje u starijem uzrastu a mobilne ortodontske proteze se nose u mlađem uzrastu kada su prisutni i mlečni i stalni zubi. 

Fiksne proteze

Fiksne ortodontske proteze daju odlične rezultate i kod izraženih nepravilnosti položaja zuba jer se ne skidaju. Stalno su zalepljene za zube tako da je korigovanje položaja neprekidno. Period nošenja je 1-2 godine. Fiksne proteze mogu biti: metalne, keramičke (bele) i safirne koje su potpuno providne. Sve ove proteze se postavljaju sa spoljašnje strane zuba. Proteze postavljene sa unutrašnje strane zuba su potpuno nevidljive i nazivaju se lingvalne proteze.

TOTALNE ILI AKRILATNE PROTEZE

Totalne ili akrilatne proteze se rade kod potpuno bezubih pacijenata. Nakon njihove izrade neophodan je proces adaptacije kako bi se pacijenti navikli na izgled, a pre svega na funkciju totalnih proteza. One se sistemom vakuma uz pomoć pljuvačke drže na vilicama tako da imaju izvesna ograničenja u odnosu na vizil proteze. Važno je redovno održavanje higijene totalnih proteza. Savetuje se njihovo pranje posle svakog jela mekanim četkicama i neabrazivnim pastama. Na taj način se sprečava zadržavanje hrane ispod proteza, iritacija i upala desni. Noću se proteze skidaju da bi se meka tkiva odmorila. Zbog navedenih ograničenja važno je sačuvati svaki zub jer će poslužiti kao oslonac budućoj protezi, doprinoseći njenoj stabilnosti.

Pozovite